B-NP Magazine

“Uwuvunitse amenya gucumbagira”

 

Abakobwa bamwe bamwe batwaye inda batifuje, bakiri mu mashure, bijukiye gukora imyuga ibafasha kubaho no kubeshaho abana babo. Gushona ni umwe muri yo. Twaganiriye na bamwe muri bo bakorera mu gisagara ca Bujumbura n’abakorera mu ntara ya Ruyigi.

 

Caritas Niyubahwe ashona impuzu muri karatiye Bwiza, mu gisagara ca Bujumbura. Avuka muri komine n’intara ya Kayanza. Yatwaye inda ari mu mwaka wa nyuma w’igice ca kabiri c’ishure shingiro. Kwibungenga kwiwe, kwatewe ivyatsi n’abo yari yatse indaro, abavyeyi, incuti n’abaryango. Abari bamutunze bamwirukanye imbanyi imaze amezi atandatu. Ashitse muhira, umuzo wiwe wateye icuka kibi hagati y’abamwibarutse. Nyina aremekwa iceyi n’umunega wiwe, amwagiriza ko atahaye indero umukobwa.

Amaze kwibaruka, Niyubahwe yaraturubitswe. Arabura twankenerwa tw’umwana. Kuva ico gihe, yaciye atora iciyumviro co kwegera umuntu ashona impuzu ngo amwigishe uwo mwuga. Yaciye amwemerera. Mu mezi atatu gusa yari amaze kumenya gushona imideri idasaba ubuhinga buhanitse. Atangura kwegeranya udufaranga. Yahavuye aza gukorera I Bujumbura kugira aronke aho yokwinjiza gusumba.

Aravyishimira. Naho atavuga amahera yoba agezeko ubu, yemeza ko Imana imutije ubuzima ata makenga ya kazoza k’umwana wiwe afise. “umwana arafungura, arambara, ndamuvuza. Eka naje ntacombura. Naruguruje n’agakonte nza ndashirako dukeduke tw’integabizoza”.

Ntivyamushikiye wenyene

Joselyne Ntakarutimana avuka muri Komine Bweru, mu ntara ya Ruyigi, na wene yarahuye n’izo mpanuka. Yavyariye iwabo afise imyaka 24, yiga mu mwaka w’I cumi. Kugira ntagorane, yigiriye inama yogukurikirana inyigisho zo gushona mu kigo c’ishirahamwe Umwizero co muri karatiye Sanzu muri iyo ntara. Bizotuma aronka ingene agura agahuzu k’umwana wiwe bitamugoye. Ico kigo gisanzwe cakira abigeme bavyariye iwabo.

Yatanguye afise ubumenyi buke. Mu mezi atatu amaze mu nyigisho, arashobora gupima, gukatagura igitambara, agashona uduhuzu tubayabaye. Arashima intambwe agezeko, kuko ubu ari ku rugero rwo gushona iburuzi.

Alameck Ndikumana, yigisha gushona muri ico kigo. Yemeza ko aravye umwete n’intambwe abo bakobwa bagezeko bitazobagora kumenya uwo mwuga. Ati: “Mu ntango z’umwaka w’ishure, barashonye niforome z’abanyeshure 24 mu ndwi zibiri”. Iryivuze Déo, umuhuzabikorwa w’ico kigo avuga ko abahejeje kwiga babashira mu mirwi kugira babakurikirane.

Umwuga si kubarira gusa. Ibigo nk’ivyo vyogwizwa, mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo bihanze imiryango n’igihugu. Mwomenya ko abanyeshure 1233 bafise imyaka 13 n’iyirenga ari bo batwaye inda batifuje mu mwaka w’ishure 2019-2020.

 

Bonith BIGIRINDAVYI
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat