B-NP Magazine

Naho atabona neza mu kuvuza igitari yareserewe

Ni Clément Sengiyumva aba ku mtumba Majombe muri komine Mugongo-Manga intara ya Bujumbura. BNP Magazine yamusanze mw’i Jenda ariko arateramisha abantu mu bunywero.  

Sengiyumva arubatse. Afise umugore n’abana babiri. Apanze inzu ariha ibihumbi 25 ku kwezi. N’aho atabona neza, ntiyipfuza gusega. Ni co gituma yikora ku gitari ciwe kugira arondere icorirenza na rirya afise impano idasanzwe yo kuririmba no gucuraranga. Ijwi ryiwe na ryo wohora urumviriza.

BNP Magazine yamusanze mu karere ka Jenda ariko arateramisha abantu baje gufata agacupa. Ni ko akunda kubikora ku misiri iheraheza indwi. Umubonye ariko aracuraranga ntiwomenya ko afise ubumuga bw’amaso. Wokwibaza ko abona neza. Igitari aragikiranura neza rwose nk’ababona. Kubera guhimbarwa, hari abamuha amajana atanu, abandi bakamuha igihumbi, bibiri, …

Clément Sengiyumva yabwiye BNP Magazine ko uwu mwuga ari wo umutungiye umuryango. Ati « mfise umugore n’abana babiri. Amafaranga yo kubasumira ndayakura aha nyene. N’ayo kuriha inzu ndayakura aha ». Naho biri uko, yemeza ko hari igihe ahora ataha ataco ahanovye. Yamara ntibimubuza kugaruka ikindi gihe.

BNP Magazine imubajije iyo yakuye igitari avuza, inyishu yatanze yatangaje abari ngaho bose maze bafatwa n’ibigumbagumba : « iki gitari mvuza nagihawe n’umuririmvyi Vichou Love arongoye umurwi Peace and Love. Niwe yamfashije mu bintu bimwe bimwe ». Yongeyeko ati : « mfise umugambi wo gusohora indirimbo. Aha ndindiriye ndabe ko noronka uwundi mugiraneza yonyunganira ».

Clément Sengiyumva avuga ko kuvuza umuziki yavyigiye mw’ishure ry’abatabona riri ku murwa mukuru wa politike i Gitega.
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat