B-NP Magazine

Kuva 2021, Uburundi bwaritunganije mu kurwanya urudandazwa rw’abantu!

Kuri uwu wa 28 mukakaro, umuhuzabikorwa mw’ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi yashikirije ibitigiri vyegeranijwe na OIM rikorera mu Burundi ku bijanye n’uko urudandazwa rw’abantu rwifashe mu gihugu. Ni mu gihe hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya urudandazwa rw’abantu uba buri mwaka, itariki 30 Mukakaro 2022.

Abantu 1.735 ni bo bakozweko n’urudandazwa rw’abantu kuva muri mukakaro 2021 gushika ubu. Muri bo, abakenyezi nibo benshi, kuko bangana  1.269, abagabo 101, abigeme 119 n’abahungu 246.” Uko ni ko Damien Mama, umuhuzabikorwa mu bista vy’ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi yadondoye uko ibijanye n’urudandazwa rw’abantu vyifashe. Ariko rero, ngo naho ivyo biharuro atari bike, vyaragabanutse cane ugereranije n’imyaka iheze. Ivyo rero ngo vyatumye Uburundi bwizerwa, kuko  mu gihugu urwo rudandazwa rwiraye kitagira ijambo mu makungu.

Na Isaïe Kubwayo, umuyobozi mukuru mu biro bijejwe imigenderanire y’Uburundi n’amashirahamwe mpuzamakungu yashimangiye ko iryo terambere mu vyo kurwanya urudandazwa rw’abantu hari ico ryashitseko. Yagize ati:”Kuba twarateye iyo ntambwe ni kimwe mu vyatumye Uburundi bukurwako ibihano na Reta Zunze Ubumwe bw’Amerika.” Yongeyeko ko Uburundi bugiye gukomeza uwo mwiyemezo mu gushira mu ngiro amasezerano bwagiranye n’ibihugu bikunda kujanwamwo abarundi bagiye muri ubwo buryo. Navyo ni nka Arabie Saoudite, Oman, Quatar hamwe n’ibindi vyo mu kigobe c’abarabu.

Mélanie Higgins, aserukira Reta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi, yakeje Uburundi kuri iyo ntambwe nziza bwateye. Ivyo biri uko kuko imbere y’umwaka wa 2021, Uburundi butari bwaje ku rugero rwiza rwemewe mu buryo mpuzamakungu. Yanasavye Uburundi kurushiriza gushira inguvu mu kugwanya ako kabi, kugira burushirize kuja ku rugero rwiza kuruta, ni ukuvuga urugero rwa mbere.

Uwu mwaka, uwo musi wahimbajwe mu kwihwereza hamwe uko “ Uko ubuhinga ngurukanabumenyi bushobora gukoreshwa nabi canke neza mu bijanye n’urudandazwa rw’abantu.” Abitavye iyo nama bose bashitse ku ciyumviro c’uko naho ubwo buhinga haraho butuma urwo rudandazwa rukomera, bwonakoresha kandi no mu kurutuza!

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.