B-NP Magazine

Intumwa ya Papa mu Burundi yaraye yakiriwe icese

Musenyeri Dieudonné Datonou, intumwa ya Papa mu Burundi yakiriwe icese na Ekeleziya gatolika y’uburundi kuri uwu wa 10 Ruhuhuma 2022. Ibirori vyatangujwe n’inkuka ya misa yabereye kuri paruwasi Cathédral Regina Mundi y’i Bujumbura. Iyo ntumwa idasanzwe ni yo yarongoye ico gisabisho.

Mw’ijambo ryo kumwakira, Joachim Ntahondereye arongoye inama nkuru y’abepiskopi yamusavye kuzogendera amadiyoseze yose y’ubutumwa uko ari umunani (Bujumbura, Gitega, Ngozi, Muyinga, Ruyigi, Rutana, Bubanza na Muyinga)kugira yereke abakirisu ko bari kumwe n’umwungere mukuru wa Ekeleziya ari we Papa biciye muri ubwo buserukizi.

Muri ivyo birori, reta yaserukiwe na Prosper Bazombanza, icegera c’umukuru w’igihugu. Uyu yavuze ko iyo ntumwa idasanzwe ije nk’umugisha w’umunezero (porte-bonheur). Ivyo yabishikirije yisunze ko umuzo wiwe uhuriranye n’ikurwa ry’ibihano vy’ubutunzi ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya vyari vyafatiye uburundi mu 2016. Akaba yamusavye guhagararira imigenderanira hagati y’icicaro ceranda n’igihugu.

Dieudonné Datonou yemeye ko ivyo bamusavye azobikora. Kiretse n’ivyo, yashikirije ko Vaticano izoshigikira Uburundi mu gutsimbataza amahoro, gufashanya, n’iterambere ry’imiryango. Ivyo akazobikora biciye mu bisata vyo gusubiza hamwe, indero, gufasha abatishoboye no mu vyerekeye amagara y’abantu.

Musenyeri Dieudonné Datonou yatowe ngo aserukire Papa mu Burundi igenekerezo rya 7 gitugutu 2021, afise imyaka 59. Avuka mu gihugu ca Bénin, mu mugabane wa Afrika.
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat