B-NP Magazine

Inteko za EAC muri RD Congo mu misi iza

Abakuru b’ibihugu bigize umuryango wa Afrika y’ubuseruko (EAC) baremeje kuri uwu wa mbere umugambi wo kurungika abasirikare b’akarere kugaruka no kubungabunga amahoro muri RD Congo. Bawemereje mu nama bahuriyemwo i Nairobi muri Kenya.

Abanyagihugu bo mu buseruko bwa RD Congo boba bagiye kwiruhutsa ? Abakuru b’ibihugu vy’akarere bateye intambwe iboneka mu bijanye no kugarukira uburere buhanzwe n’ingorane y’umutekano muke muri ico gihugu. Mu nama bahuriyemwo i Nairobi muri Kenya kuri uwu wa mbere, barihweje integuro yo kurungikayo igisirikare ca EAC yateguwe n’abarongoye ibisirikare bikukira ibihugu bigize umuryango.

Bahejeje gusuzuma iyo nteguro, baciye bayemeza ijana kw’ijana. Bategetse kandi ko yoca ija mu ngiro bidatevye. N’aho itangazo basohoye ntiritomora itariki inteko zizorungikirwako muri RD Congo, basavye imirwi yose iriko irarwanirayo guhagarika intambara vuba bwango. Bayisavye kandi gushira ibirwanisho hasi atagisabwe no kuva mu burere yigaruriye.

Haraciye imisi umuhari M23 uhanganye n’igisirikare ca RD Congo mu karere ka Kivu. Ku musi wa mbere w’indwi iheze, uwo muhari wigaruriye akarere ka Bunagana kari ku mupaka uhuriweko n’Urwanda, RD Congo n’Ubuganda. Reta ya RD Congo yagumye yagiriza Urwanda ko ari rwo ruwufasha. Hageze n’igihe yemeza ku mugaragaro ko abasirikare b’Urwanda binjiye ku butaka bw’ico gihugu. Urwanda rurahakana ivyo rwagirizwa.

Ibihugu vyo mu muryango wa Afrika y’ubuseruko bihana urubibe na RD Congo ni Tanzaniya, Uburundi, Urwanda n’Ubuganda. Ibi bitatu vya nyuma ni vyo bikunze kuvuga ko muri ico gihugu hariyo imihari y’abarwanyi yashinzwe n’abanyigihugu babiturukamwo. Red Tabara ugizwe n’abarundi. ADF ni umuhari urwanya reta y’ubuganda. FLN n’Interahamwe irwanya reta y’Urwanda.

Bamwe n’abandi bizeye rero ko ivy’ivyo mihari n’iyindi tutavuze vyoba bigiye kurangira. Reka tubitege amaso.
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat