B-NP Magazine

Imirongo yo ku bituro vy’ama “bus” ntikigira amasaha!

Kuva hasubiye kwibonekeza ubukene bw’ibitoro, ukwiyunguruza bisigaye ari akananira bahinga mu gisagara ca Bujumbura. Ku bituro vy’imiduga yunguruza abantu ibakura mu gisagara hagati ibatwara mu ma karitye, hasigaye hama imirongo y’abantu bihebuye ikibunguruza. Ivyo biri uko mu gihe mu gihe iyo agahengwe kabonetse, iyo mirongo yibonekeza ku migoroba gusa.

Isaha indwi z’umuhingamo kuri uwu wa 2 myandagaro, ushitse ku gituro c’imiduga yunguruza abantu ibajana mu bumanuko bw’igisagara ca Bujumbura wabona ko hari icahindutse kinini. Hibonekeza imirongo miremire y’abiyunguruza barorereye ama bus. Si ko vyahora kuko kuri ico gituro hahora haboneka imirongo nk’iyo mu masaha y’umugoroba. Nk’isaha cumi n’imwe canke cumi na zibiri z’umugoroba kuduga.

Nadine Kwizera, yari umwe mu bari barindiriye ikibunguruza batonze kuri uwo murongo. Ataha mu Kanyosha, akaba arangurira imirimo yiwe mu gisagara hagati. Yayagiye BNP Magazine ati: “Ngomba mare ngaha hafi amasaha abiri ntonze. Numva ntanguye kurambirwa kuko n’izuba rimaze hafi amasaha abiri ritubaburira kuri uwu murongo.” Yasiguye ko mu bisanzwe yahora aheza akazi kiwe ku mugoroba, mugabo ko ubu biba ngombwa ko agahagarika nk’isaha umunani kugira ashobore gutondera bus. Ngo yafashe iyo ngingo kuko mu mpera z’indwi iheze yigeze gushika isaha zitatu z’ijoro akirindiriye bus, kandi yari yashitse ku murongo isaha cumi n’imwe z’umugoroba.

Ariko rero, uretse abo batonze, hari n’abari batanguye gutaha ku mihana yabo n’amaguru. Eric Niyukuri yari umwe muri bo. Aba muri zone ya Musaga, mu gisagara ca Bujumbura. Yabwiye BNP Magazine ati: “Kuki notaha kare nkaca nja gutonda irya mirongo, izuba rikirirwa rirankubitiraho amasaha atatu yose agahera, kandi noba nashitse muhira nciye nitahira n’amaguru”? Ku bw’uwo mushingantahe, ngo ntivyumvikana ukuntu umuntu yorindira amasaha atatu imodoka atazi aho izira, kandi bamwe usanga aho baba ata n’iminota 30 bohagenda!
Leave a Reply

Your email address will not be published.