B-NP Magazine

Imbegete iwanyu muyita gute?

Mu gihugu hagati, barikorera ibintu batwaramwo ibintu basumye, basoromye, bashoye canke bakabitwaramwo amase mu mirima. Hari ico bajisha mu migano canke imisuna. Bacita amazina atandukanye bivanye n’intara gikoreshwamwo.

Patrice Ntakirutimana, imyaka 55, avuka muri komine Gisozi, mu ntara ya Mwaro. Ajisha imbegete kuva ku myaka 14. Iyo nayo ni nkenerwa ku muntu akeneye kuyitwaramwo ibintu. Mu ntara zose barayikoresha ariko bayiha amazina atandukanye. Akarorero : igitebo canke ikigeyo mu ntara ya Rumonge; imbegete mu ntara ya Gitega, Muramvya na Mwaro; igisamba mu ntara kama ya Kumoso; igishwaburira mu ntara kama ya Mugamba; ikidenga mu ntara ya Bubanza na Cibitoke; ikigara canke igisamba muri komine Matana y’intara ya Bururi.

Ntakirutimana avuga ko yazindutse neza ashobora kujisha ibishika 7. Kimwe kigurwa amafaranga ari hagati ya 3000 na 4000. Uwo mwuga wo kujisha yawigiye mu muryango. Kuva kuri ba sekuru barajisha ibiseke, ibibegete, ibitiba vyo kwegeka inzuki.

Imbegete zikoreshwa cane cane mu kuyitwaramwo ivyo bashoye kw’isoko, iyo hageze kwimbura mu mirima canke gusoroma ivyo gufungura (imyumbati, ibijumbu, amateke, ibiraya, n’ibindi. Mw’itera, barayikoresha mu kuyitwaramwo amase canke imbuto. Akarorero : amagoma y’amateke.

Abajisha imbegete ubasanga cane cane mu ntara kama ya Mugamba kuko ari ho hakunda imigano n’imisuna. Abo na bo baca bazishora mu zindi ntara. Zirakundwa cane kubera ubukomezi bwa zo. Eka n’ubwiza ntawobwirengagiza, tutibagiye guhwahuka.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *