B-NP Magazine

Ikigwati ca Musenyi : Abageze kwubaka izabo ntiboroherwa !

Abarundi bahungutse bava muri Tanzaniya mu mwaka w’2009, baba mu kigwati co ku Musenyi muri komine Mabanda, Intara ya Makamba, bavuga ko batakironka aho basohorera abahungu babo bageze kwubaka kubera ibibanza bahawe na Reta vyaga. Babishikirije kuri uwu wa 20 Ruheshi, igihe amakungu yariko arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi.

Ni ku mutumba Musenyi, komine Mabanda. Hari ikigwati c’Abarundi  bahungutse. Ni imiryango irenga 200. Uhashitse wakirwa n’imirima itotahaye, ibitungwa n’urwaruka rwinshi. N’ubwo biri uko, ico kigwati kirahanzwe n’ukwaga kw’amatongo. Abana bageze gushinga izabo ntibakironka aho bubaka kubera. Ivyo ngo bitumwa n’uko ibibanza baronkejwe na Reta bagihunguka bitakibakwiye kubera bagiye bunguka abana.

Nk’uko bisigurwa na Bima Bonavanture, aba muri ico kigwati, bakiza Reta yabubakira inzu mu kibanza c’imetero 15 kuri 20. Ico gihe ngo umusore ageze kurongora, Reta yaramuha aho yubaka hangana n’imetero 15 kuri 15. Ubu ngo ntihakiboneka kubera imiryango yabaye myishi. Uwubaka urwiwe, ahabwa na se muri hamwe yahabwa kandi hasanzwe na wenyene hatamukwiye. « Iyumvire nk’uwufise abahungu 3. Bose bagaca bubaka muri za metero 15 kuri 20. Ntibishoboka ! Nka jewe iyo mfise uwusohoka mpora nca nja gusaba agatongo hanze y’ikigwati mu basangwa. Ariko bose ntivyokunda », ni ko Bima asigura.

Abo bahungutse baba muri ico kigwati basaba Reta ko yoraba ico yofasha kugira abageze kwubaka izabo boroherwe.
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat