B-NP Magazine

Icuma ca mbere kiraba kure (télescope) kigiye kwubakwa

Abahinga bavuga ko iyubakwa ry’iyo “télescope” ari umwe mu migambi ikomeye cane ya “science” yo mu kinjana ca 21.  Ico cuma kizoba citwa “Square Kilometre Array” (SKA). Nk’uko tubikesha ikinyamakuru c’abongereza BBC Gahuza, uwo mugambi uzokorerwa muri Africa y’Epfo no muri Australia. Uzogira icicaro gikuru mu Bwongereza.

Bimwe mu vyo ico cuma kizokora hazoba harimwo guhiga amakuru yiyongereye  ku bijanye n’ibinyabuzima biri kure cane y’isi. Intumwa zo mu bihugu umunani zirongoye uyu mugambi zaritavye ibirori vyo gutanguza iyubakwa ry’ico Cuma ahitwa Murchison muri Australia hamwe n’i Karoo mu ntara ya Northern Cape muri Africa y’Epfo. Hari kuri uwu wa mbere, itariki 05 kigarama. Ivyo birori biheze, ibimashini vya tingatinga vyaciye bitangura akazi.

Professeur Phil Diamond, ayoboye uwo mugambi (SKAO) yagize ati: “Iki nico gihe bishobotse. Ni urugendo rwari rumaze imyaka 30. Imyaka 10 ya mbere yari iyo gukora ivyirwa vy’ukuntu uwu mugambi uzogenda. Imyaka 10 ya kabiri yari iyo gutunganya ibijanye n’ubuhinga”. Uwo muhinga yongeyeko ko iyindi  myaka 10 bayimaze bariko bakora igicapo (design), guhiga aho ico cuma kizoja, tutibagiye gutuma Reta zemera amasezerano na SKAO hamwe no kwegeranya uburyo bwo gutangura uwo mugambi.

Bitegekanywa ko uwo mugambi wo kwubaka ico cuma uzotwara imiliyaridi zibiri z’amafaranga y’amanyaburaya. Vyitezwe kandi ko umwimbu wa mbere w’ivyavuye muri uwo mugambi bizotangura kuja mu ngiro mu 2024.

Ibihugu biri muri uyu mugambi wo kwubaka iyo télescope kugeza ubu ni: Africa y’epfo, Australiya, Ubwongereza, Ubushinwa, Ubutaliyano, Pays Bas, Portugal n’Ubuswisi. Ibi bihugu biza vyarahejeje gusinya amasezerano ashiraho SKAO. Nk’uko abayoboye uwo mugambi babimenyesheje kuri uwu wa 05 kigarama, n’ibindi bihugu bitandukanye kw’isi biri mu nzira yo kuja muri uwo mugambi.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *