B-NP Magazine

Category: Femme

Yarateye intambwe

   Bamwe mu bakenyezi bakorewe amabi afatiye ku gistina bavuga ko naho baciye mu bigoye ubuzima bwabandanije. Bamwe muri bo vyabahaye...

« N’abakenyezi barafise uburenganzira bwo gutorana !»

 Kuri uwu wa mbere italiki 25 mukakaro, ikigo mu vyo giharanira harimwo agateka k’umukenyezi CDE (Centre for Development and Enterprises...

Patience ingabire : « Umwuga urakiza »

  “Iyo amashure yanse, ngo ntiwokwihebura. Ahubwo ngo nyabuna woca wiga umwuga”. Bivugwa na Patience Ingabire, umwe mu bashikiwe...

Xaverine Nizigama : « tweho kuki ? »

  Umwuga wo kwegeka nti ukiri uw’abagabo gusa. N’abigeme n’abakenyezi basigaye bawukora. kera ngo wari umuziro kuri bo. Bafatira...

Basaba gushigikirwa mu migambi bakora

  Hasigaye iminsi 2 gusa kugira isi yose ihimbaze umunsi mpuzamakungu wahariwe abapfakazi. Uhimbazwa ku wa 23 Ruheshi, buri mwaka. Mbega...

Rumonge: Abakenyezi n’abigeme barijukiye gufuma

    Utembereye mu gisagara ca Rumonge ubona abakenyezi n’abigeme batandandukanye bariko barafuma (kudesa) amashuka canke ibindi...

Abamenyeshamakuru b’abakenyezi basaba kwongerezwa

    Ikibanza c’umukenyezi kiracari ku mirongo ine kw’ijana (40%) dufatiye ku kugene insamirizi n’ibimenyeshamakuru bimuha...

Koperative Bakenyezi Terimbere:  “ibikorwa vy’iterambere twabigize ivyacu

  Ivyari imagera vyarageruye! Umukenyezi ntagitungwa n’umugabo gusa. Akarorero ni abakenyezi bahurikiye muri «Koperative Bakenyezi...

Des serviettes hygiéniques réutilisables !

  Vision-Terimbere Nawe (VI-TENA), une société qui produit des serviettes hygiéniques lavables. Son fondateur indique que ses...

Make up : métier en vogue

 A Bujumbura, bon nombre de jeunes filles s’intéressent au maquillage professionnel. Celui-ci utilise tout un ensemble d’artifices....

Fabiola Mpawenimana: “nta kazi kahariwe abagabo gusa!”

  Abantu benshi bamenyereye ko akazi ko gufasha kwubaka (aide – maçon ) gakorwa n’abagabo gusa. Kubera gasaba inguvu nyinshi....

Umukenyezi mwirimizi ni maboko igihumbi!     

Uburundi bwifadikanije n’amakungu mu guhimbaza umusi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi w’umwirimizi. Mu gihe mwene abo bakenyezi...