B-NP Magazine

Category: Infrastructure

Mu kanyosha baridoga !

 Imisi itanu irarumanye hibonekeza ikena ry’amazi mu bumanuko bw’igisagara ca Bujumbura. Ingaruka zitandukanye zitandukanye ziramaze...

Kibuye : Abanyagihugu basaba ishirahamwe Regideso gutunganya gusha itangwa ry’amazi

Ku gacimbiri Kibuye, umutumba Kavumu, zone Muyira haraheze imyaka 3 hataboneka amazi uko vyategerezwa ! N’iyo aramutse abonetse, kenshi...

Uruzi Gacanjishi ruraje ishinga abatari bake

Haraheze imyaka itari mike urwo ruzi rwubakiwe inkombe kugira amazi ya rwo areke gutera abanyagihugu mu mihana yabo. Ariko rero, ababa...

“Ibihugu vya Afrika birakwiye gushigikirana mw’iterambere”

Umushikiranganji wa mbere wa reta y’Uburundi yakiriye ku kirimba c’umukuru w’igihugu kiri I Bujumbura bamwe mu bafashanya...

Utuzu twa surwumwe rusangi dukwiye kugwizwa mu gisagara

Abantu baba mu gisagara ca Bujumbura barashima kubona baronka aho bihagarika mu gisagara ahahoze isoko nkuru. Basaba ko utuzu nk’utwo...

“Vyogorana kugisanura imvura itasuye bataragiheza!”

Haraciye amezi atari make hatanguye ibikorwa vyo gusanura ikiraro kiri ku ruzi Muha rugabura komine Muha na Mukaza, ziri mu gisagara ca...

Abarundi ni bamenyere kwubahiriza inyubako rusangi!

Kwubaka hamwe no gusanura amabarabara makuru y’igihugu be n’izindi nyubakwa rusangi ni bimwe mu bintu nyamukuru ubushikiranganji...

Ubu imitima iriko irasubira mu nda!

Ikigo ca reta kijejwe inyubako(OBUHA) gifadikanije n’ishirahamwe OIM kiriko kirubaka ikimanga cahora kibangamiye inyubakwa...

Abakoresha ikiraro kiri ku ruzi Mpimba bariruhutsa

Haraciye indwi zibiri ikigo ca Reta kijejwe inyubako (OBUHA) gitanguye gusanura ikiraro kiri ku ruzi Mpimba, muri Kinanira ya 3, zone...

RN7 : Hari ibitaratungana !

  Ibikorwa vyo gusanura ikiraro gihuza karitiye Musaga na Kamesa co kw’ibarabara ry’igihugu inomero indwi (RN7) riva mu murwa mukuru...

Ibarabara ryitiriwe Lieutenant Général Adolphe Nshimirimana rigeze habi !

    Iryo barabara riri muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura riramaze imyaka itari mike ritanguye kubomagurika, ubu rikaba...

Buyenzi: ubukene bw’ibitoro bwaragize ingaruka kw’isanurwa ry’amabarabara

Abajejwe ibikorwa vyo gusanura amabarabara ya 16, 19, 22 na 24 yo muri zone Buyenzi bavuga ko bitazoherera ku gihe cari gitegekanijwe....