B-NP Magazine

Category: Développement

Basabwa gutanga inkuru ku bazifuza

  Abayobozi b’ibigo bifise ibiharuro vya nkenerwa mu buzima bw’igihugu basabwa kubitanga ku binyamakuru vyoroshe kugira bifashe...

N’ubu haracazibiye

Ingendeshwa zigundanira mu ruhande rumwe rw’ibarabara « Avenue de la plage ». Urundi ruhande rurugaye kubera amazi y’ikiyaga...

Imisarani rusangi irateye ikibazo mu gisagara

Buca hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe imisarani. BNP Magazine iragaruka ku bukene bw’imisarani rusangi mu gisagara ca Bujumbura...

Abegereye ikiraro kamesa akamwemwe karabasya

    Ukwezi kugomba gukwire uruja n’uruza rusubiye ku kiraro gihuza Kamesa-Musaga n’intara zo mu bumanuko bw’Uburundi uciye...

Asigaye ahingurwamwo utuntu twiza !

Amacupa atabora yakoreshejwe (bouteilles en plastique), arashobora gukorwamwo utundi dukoresho twa nkenerwa two mu nzu canke dukoreshwa mu...

BIJE: Abayitura bapfunyirijwe urugendo

   Huguruwe icese, kuri uwu wa 11 munyonyo, ishami ry’ibanki y’urwaruka “BIJE” mu gisagara ca Bujumbura. Rije gupfunyiriza...

Harakwiye gushirwaho imirwi yo gukurikirana iterambere ry’Uburundi

Ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashike kw’iterambere rirama (PARCEM) rivuga ko ingorane z’ubutunzi ziri mu...

Ikibazo c’ihindagurika ry’ikirere kizotorerwa umuti gute?

Kuva ku wa 06 munyonyo hariko harabera mu gihugu ca Misiri inama yama iba buri mwaka igira 27 yo kurabira hamwe icokorwa kugira ikibazo...

Mukaza: Igikorwa co gutunganya imbere y’amazu kigeze he?

    Haheze imyaka hafi ibiri musitanteri wa komine Mukaza ashizeho umugambi wo gusasa amabuye (Pavage) imbere y’amazu ari...

“Kugurisha nabi ubutare birongereza ubukene bw’ibihugu vya Afrika”

Léonce Ndikumana, umwigisha w’umurundi kuri kaminuza y’i Massachussetts asigura ko kuba ibihugu vya afrika (harimwo n’Uburundi)...

Igice c’ibarabara RN1 cegereye ingoro y’umukuru w’igihugu kigiye gutunganywa neza gusumba

      Ibararabara ry’igihugu nomero 1 (RN1), uhereye mw’ihuriro (Rond-point) riri hafi y’ibitaro vyitiriwe umwami...

“Si twe tuzobona kirubatswe!”

Karitiye Muyaga na Nyabagere zo mu buraruko bw’igisagara ca Bujumbura zigiye kwubakirwa ikiraro kizihuza cagutse kandi gikomeye. Ingingo...