B-NP Magazine

Category: Développement

Mukike: ibarabara rijayo ririko rirasiburwa

   Kuri uwu wa 25 Ntwarante, umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo inyubako, Dieudonné Dukundane, yaratanguje ibikorwa vyo gusibura...

Burundi needs gold and other minerals refinery

Burundi abounds in large reserves of gold, 3Ts (tantalum – tin – tungsten) and various other kinds of minerals. Overall, they are...

Burundi: Need of modern abattoir and investments in the meat sector

In Burundi, the needs estimate of meat is increasing. A study carried out by the burundian ministry of finance shows that, in 2021, the...

Road network: more works ahead

  “If you want to prosper, first build roads”, says a chinese proverb. Burundi still have many roads to build. And it is convinced...

Burundi : Une industrie de transformation de minerais s’impose !

Le Burundi dispose d’une gigantesque réserve minière non encore exploitée. L’implantation de structures de transformation sur place...

Hagiye gushirwa amatara ku mabarabara amwe amwe yo mu bisagara vya Bujumbura na Gitega

Haraciye igihe hatanguye ibikorwa vyo gushira amatara ku mabarabara akunda gukoreshwa mu kwakira ingenzi (axe protocolaire) yo mu gisagara...

Gutirigana ku kubungabunga ibarabara birahanwa

Hari inyifato zimwe zimwe zikorwa n’abenegihugu zitandukanye no kubahiriza ubwigenge bw’ibarabara n’imicungararo ya ryo. Aho ni nko...

Kuki hari amabarabara adashashemwo amabuye?

Abenegihugu baba muri karitiye jabe ntibatahura igituma hari amabarabara atashizwe ku rutonde rw’ayasanzwamwo amabuye nk’uko babikoze...

Abo bavurwa ni bande?

Tanzaniya iridoga kubera ubukene bw’amafaranga mvamakungu burangwa muri bimwe mu  bihugu bibanyi vyayo bigize umuryango wa EAC. Ngo...

Barizibiriyeko

Inzu zubatse mu bibanza bitaciwemwo amabarabara (viabilisation) ziragira ibibazo vy’inzira y’amazi. Ivyo bivyara ukutumvikana...

Yategetswe gusanura ibarabara yimbaguye no kuriha indishi

Umushikiranganji w’intwaro yo hagati, uw’inyubako, bari kumwe n’umushikirikizamanza kizigenza wa Republika bategetse umurwizatunga...

Igikorwa co kuzibira ibinogo kirabandanya

Abanyagihugu baba muri Karitiye Mutanga nord, mu gisagara ca Bujumbura, barashima ibikorwa vyo kuzibira ibinogo vyari bigisibije mu...