B-NP Magazine

Burundi : Amasoko ntanganguvu yoba agiye kugwizwa ?

 

Ku ncuro ya mbere, mu Burundi hatangujwe, kuri uwu wa 4 gitugutu, ihimbazwa ry’umusi wahariwe kuronka amasoko ntanganguvu mu gihugu cose. Ryuguruwe n’umushikiranganji wa mbere, Gervais Ndirakobuca. Yaboneyeho akaryo ko gutumirira abafasha uburundi gushigikira ico gisata.

 

Mw’ijambo ryiwe, umushikiranganji wa mbere yerekanye ko reta imaze gutera intambwe mu gushiraho umugambi w’icitegererezo, ariwo PND2018-2027. Ni wo abagomba gukorera mu Burundi bose babwirizwa kwisunga. No mu gisata c’amasoko ntanganguvu ni wo ukurikizwa. Ku bipfuza gukorera muri ico gisata yabaciriye ku masonga zimwe mu nkingi bokwisunga : kunagura no kwubaka ingomero z’umuyagankuba, gukoresha imishwarara y’izuba, guhingura umuyagankuba mu micafu, gukoresha ibizuku n’ibindi…

Ndirakobuca yamenyesheje abafasha uburundi mw’iterambere n’abipfuza gukorera mu gisata c’umuyagankuba ko uburundi bufise ihangiro ryo kugira umuyagankuba ukwiye gushika mu 2027. Mu ntumbero yo gushigikira uwo mugambi, Claude Bochu aserukira umuryango w’ubumwe bwa buraya mu Burundi, yamenyesheje ko uwo muryango uja  waratanguye gufasha biciye mu mugambi wise « Get invest ». Ngo uwo mugambi ufasha amashirahamwe akorera mu gisata c’amasoko ntanganguvu.

Bamwe mu bafasha uburundi mw’iterambere bari ngaho basavye ko hoshigwaho amategeko atomoye agenga ico gisata (cadre reglementaire). Ivyo ngo vyotuma uwushaka gushira umutahe muri ico gisata yoroherwa, na rirya bisanzwe vyemewe ko umuyagankuba ushobora kudandazwa mu gihugu hagati no hanze yaco.

Tubibutse ko reta y’uburundi iriko ishira inguvu nyinshi mu kuzamura igisata c’umuyagankuba. Twotanga uturorero tumwe tumwe : Urugomero rwa Ruzibazi rufise ubushobozi bwo gutanga umuyagankuba wa megawati 15. Ruja gwaratanguye gukora. Urwa Jiji-Mulembwe, ruzotanga megawati 49.5, n’izindi…

 

 

 

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *