B-NP Magazine

Abanyororo barenga 500 barekuwe

574 ni igitigiri c’abanyororo batezuriwe kuri uwu wa gatanu, ku kigongwe c’umukuru w’igihugu, mu mabohero atandukanye yo mu Burundi.  Umwunganizi mu bushikiranganji bw’ubutungane yabasavye guca kure ivyaha vyatumye bahazanwa.

Turahimbawe kubona mwebwe abahora muri abafungwa mugiye kwidegemvya. Mu gihugu cose, haza kurekurwa  abashika 574. Murekuwe kuko mwabonetse ko mukwije ibisabwa”, ni ko Gaudence Nisasagare, umwunganizi mu bushikiranganji bw’ubutungane, yababwiye, mu birori vyo kubarekura icese vyabereye mw’ibohero rikuru rya Mpimba, mu gisagara ca Bujumbura.

Yasiguye bimwe mu bituma umunyororo atezurirwa kubera ikigongwe c’umukuru w’igihugu. Harimwo kuba amaze guheza ica kane c’umunyororo yaciriwe, kuriha ivyononwe n’icaha aba yagirizwa, kwigenza neza mw’ibohero hamwe n’ibindi. Ariko rero, yagabishije abo bahawe ikigongwe. Ati bakwiye kwigenza neza mu kibano bagiye gusubiramwo. Ngo bitabaye ivyo, boshobora kwakwa ico kigongwe, maze bagasubizwa mw’ibohero mu gihe bokwigenza nabi. Yabasavye gushira umutima ku bikorwa vyobateza imbere.

Leonidas Habonimana, yaserukiye abanyororo bari bahejeje gutezurirwa mw’ibohero rya Mpimba, yamenyesheje ko abajejwe igisata c’ubutungane bakwiye kwama bakurikirana dosiye z’abafungwa. Ngo hari zimwe za bamwe muri bo zibagirwa, maze bagafungwa bidakenewe. Uwo yahora ari umunyoro yashimitse kandi ku ciyumviro c’uko hari n’aho umukuru w’igihugu atanga ikigongwe, ariko kigateba kuja mu ngiro. Yasavye abari mu gisata c’ubutungane kugerageza kwama bashira mu ngiro ingingo zorohereza abanyororo, kuko ngo “ari ikibanza ata wobamwo yari afise ukundi yogira”.

Mw’ibohero rya Mpimba riri mu gisagara ca Bujumbura honyene harekuwe  abanyororo 226. Abandi barekuwe bavuye mu mabohero atandukanye ari mu gihugu c’Uburundi.
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat