B-NP Magazine

Archives post

Imyaka myinshi ntiyamubujije gusubira kwishure !

 Ku myaka 18 yiga mu wa kane, mw’ishure shingiro « Ecofo Ntahangwa », mu gisagara ca Bujumbura. Ni Kennedy Nihorimbere asanzwe ari...

Amafaranga ntakwiye kubikwa mu mazu!

“Nta mahera akwiye kubikwa mu mazu canke mu mifuko y’abantu. Akwiye kubikwa mu mabanki, ni ho agirira akamaro benshi ”. Vyashikirijwe...

Amakungu arakomeza gushigikira imigambi y’igihugu

Reta zunze Ubumwe za Amerika zigiye guterera Uburundi mu migambi yo kugarukana amahoro muri Somalia, indero n’uburimyi. Vyashirijwe na...

Bujumbura : amafaranga atozwa imodoka zikorera ruguru iyo zinjiye mu gisagara arahagaritswe.

    Nta modoka ikorerea mu gihugu hagati izosubira kurihishwa amafaranga bita « frais de stationnement » yinjiye mu gisagara ca...

Kirundo : when irrigation boosts production

 The government of Burundi launched new irrigation techniques and water management to make production increase. Kirundo is one of the...

Ubushikiranganji bujejwe inyubako bwakoresheje imiriyaridi 49 mu mezi 6 aheze

Kwubaka no gusubiramwo amabarabara, ibiraro, inyubako rusangi hamwe n’uburaro ni vyo vyaranguwe n’ubushikiranganji bw’inyubako....

« Aigle postal » zaroye he?

 Haraciye igihe kinini imodoka zisize ibara ry’umuhondo z’ibibanza 18 zunguruza abantu zibakura mu gisagara ca Bujumbura zibadugana mu...

Basaba ko bogabanirizwa ayo batanga

Bamwe mu basore bapanze mu makaritiye atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura baridogera amashirahamwe atoza amahera y’imicafu kuri buri...

Abayobozi b’amashure badahemba abanyezamu baragabishwa

  umushikiranganji w’indero, François Havyarimana, asaba abayobozi b’amashure baheraniye abanyezamu umushahara wabo kumenya iyo...

Basaba ko hokubakwa ikiraro gihuza Jabe na Kigobe

Icambu kiri ku ruzi Ntahangwa ku ruhande rugabura amakaritiye ya Jabe na Kigobe mu gisagara ca Bujumbura kirahurumbirwa cane. Ni yo nzira...

Isanurwa ry’isoko nkuru ya Bujumbura ryoba rigeze he?

  Imyaka cumi irarumanye isoko nkuru ya Bujumbura ihiye iratokombera. Hari kw’igendekerezo rya 27 Nzero umwaka w’2013. Mbega uwu...

« Barifumbereje »

Abadandaza mu buhinga bwo kurungika no kwakira amahera « transfert et retrait d’argent » mu buryo bwa ecocash bw’umuhora...