B-NP Magazine

Archives post

Uburundi bushasha

Intara zitanu ni zo zisigaye zigize ikarata y’Uburundi. Izo nazo ni Bujumbura, Burunga, Butanyerera, Buhumuza na Gitega. Vyaraye vyemejwe...

Séchage nature de café : moins complexe mais à longue échéance

La société FOBUPCO (Friends of Burundians Products Company) de Vyegwa (Ngozi) pratique le « séchage nature » du café cerise....